Kundservice

Bokningsregler

Ingå avtal och betalning

Enligt avtal

Bokning av vistelse görs på svenska och kan göras antingen personligen, per telefon, skriftligen eller direkt online. Bokningen, allmänna villkor på hemsidan är först bindande för In-France och kunden när bekräftelse av bokningen och färdhandlingarna är utskickade till kunden.

Vid bokning förutsätter vi att kunden har bekräftat att han/hon har accepterat de skriftliga meddelandena och/eller de allmänna villkoren för vistelsen. Kunden är skyldig att vid bokning uppge namn, adress, telefonnummer, antal resenärer och om möjligt en email-adress. Kunden är dessutom vid beställning skyldig att upplysa om eventuella personliga hänsynstagande hos kunden eller andra i sällskapet som kräver speciell uppmärksamhet i samband med vistelsen (t.ex. funktionshinder, allergier eller liknande). Ifall kunden vill ta med husdjur ska detta informeras direkt vid bokningstillfället. Husdjur får endast medtagas ifall detta står angivet på vouchern samt om detta är bekräftat/accepterat från vår samarbetspartner i Frankrike. Vidare får man endast medtaga det antal husdjur som står angivet på vouchern. 

Kundens särskilda önskemål

Särskilda önskemål och avtal baserat på kundens förfrågan ska för att vara giltiga framgå av bekräftelsen/vouchern eller på annat vis vara skriftligen dokumenterat (exempelvis i ett e-mail).

Vistelsens pris

Priset omfattar det bokade boendet och de tjänster som står angivna på bekräftelsen/vouchern samt alla obligatoriska skatter, avgifter mm. Dock ska ev. lokal turistskatt betalas direkt till hotellet/semesterbostaden.

Depositionen utgör 20 % av det totala priset, dock minst SEK 800: - per vecka per bokad vistelse eller per hotellrum. Depositionen ska betalas inom 3 bankdagar från bokningsdagen, ifall In-France har skickat betalningsupplysningar. I annat fall följer man de tidsfrister som anges i bekräftelsen.

Vistelsens pris omfattar – om inget annat är angivet – uteslutande logi i hotellrum/lägenhet/villa samt eventuella måltider enligt beskrivning på hemsidan. Upplysningar om krav till pass, visum eller vaccinationer kan erhållas hos In-France, eller det aktuella reslandets ambassad eller konsulat samt Statens Seruminstitut. Utländska medborgare rekommenderas kontakta respektive ambassader där de kan få information om vilka krav som ställs till deras lands medborgare.
In-France kan under inga omständigheter hållas ansvarig för möjliga omkostnader i samband med att kunden inte undersöker krav om visum och vaccination. Utgifter för pass, visum, vaccinationer, försäkring och liknande är inte inkluderade i priset och ansvaret för dessa vilar direkt hos resenären.

Särskilda hotellfaciliteter så som tillgång till tennisbana, minigolf mm är normalt inte inkluderat i priset för vistelsen, precis som det på vissa hotell tas betalt för användning av solstolar, parasoller mm.
Det gäller särskilda regler för rabatter (barnrabatter, grupprabatter, rabatter vid extra sängar etc.). Reglerna framgår av prislistan eller genom kontakt med In-France.

Betalning

Betalning av boende med avdrag för eventuellt tidigare inbetalad deposition ska vara In-France tillhanda senast 6 veckor innan vistelsens början. Betalning senare än den nämnda tidsfristen ger In-France rätten att annullera bokningen utan att behöva betala tillbaka den inbetalade depositionen.
Bokas boendet senare än 45 dagar innan vistelsens start betraktas bokningen som bindande om semesterbostadsförmedlaren bekräftar reservation per e-mail, post eller telefon senast 48 timmar efter bokningstillfället och betalningsfristen bestäms då av In-France. Eventuell annullering av boende under de sista 6 veckorna innan avresa inte ändrar In-France's krav på att erhålla full betalning för vistelsen.

Vistelsens pris är beräknat på grundlag av gällande tariffer, priser, avgifter och valutakurser. In-France förbehåller sig därför rätten att innan avresetidpunkten genomföra sådana prishöjningar som är förorsakade av ändringar gällande bränslepriser, förändringar i skatter, avgifter och böter samt ändringar i valutakurser.
Ifall priset höjs med mer än 10 % har kunden rätt att annullera sin bokning och få tillbaka hela det inbetalade beloppet. Det är dock en förutsättning att annulleringen meddelas In-France omedelbart efter att kunden blivit informerad om prishöjningen. Om skatter eller avgifter mm. som ålagts In-France direkt och som ingår i vistelsens pris skulle reduceras eller falla bort med verkan innan vistelsens början är In-France skyldiga att ersätta kunden det sparade beloppet, om det överstiger SEK 100: -.
Kunden ska informeras om eventuella prisändringar snarast möjligt och senast 20 dagar innan vistelsens start, skriftligen till kunden via e-mail eller brev skickat till kundens tidigare upplysta adress.

Kortbetalning online

Betalning kan ske med VISA, Mastercard/Eurocard och Diners Club. In-France är en dansk registrerad verksamhet med säte i Köpenhamn. Vi lyder under dansk lag och när det gäller online betalningar med kort så har företaget som ombesörjer detta rätten att ta ut en avgift i % på beloppet beroende på korttypen. Därför ger vi våra kunder möjlighet att antingen betala med kort (och ta avgiften) eller göra en vanlig banköverföring. Det är det internationella betalningsföretaget Euroline som ombesörjer våra onlinebetalningar. För info om Euroline se www.euroline.se