Kundservice

Bokningsregler

Avbokning

Allmänna avbokningsregler

Hos In-France gör vi vårt bästa för att ge våra kunder bästa möjliga villkor på alla område, så också när det gäller avbokning och ändringar. Vi tar därför inte ut någon avgift ifall en vistelse blir annullerad eller ändrad innan dess början, men i vissa fall kan man som kund bli ekonomiskt lidande vid ändring eller avbokning nära på vistelsens start. Detta beror på att vi är enligt kontrakt med samarbetspartner skyldig att betala dem när annulleringen/ändringen kommer så sent att stället löper risk att inte kunna sälja boendet vidare: ju närmre vistelsens början man kommer, ju större risk. Tidsfristerna och storleken på avgiften i samband med annullering/ändring varierar från ställe till ställe, du finner dem under fliken "Avbokningsregler" i förbindelse med varje hotell eller semesterbostad. I vissa undantagsfall där ingenting är angivet gäller följande regler:

a) Vid avbokning tidigare än 6 veckor innan vistelsens start blir depositionen inte återbetalad.
b) Vid avbokning senare än 6 veckor innan vistelsens början blir inbetalade belopp inte återbetalade. Eventuell annullering av bokningen de sista 6 veckorna innan avresa ändrar inte på In-France's krav att få inbetalt fullt belopp för vistelsen.

Notera att det vid gruppresor (från 15 personer) kan förekomma särskilda avbokningsregler som avviker från fliken "Avbokningsregler" under varje hotell eller semesterbostad. Du är välkommen att fråga oss.
 

Avbokning i tillfälle av naturkatastrof, krigshandlingar mm.

Kunden kan avboka sin vistelse ifall det inom ett tidsrum av 14 dagar innan vistelsens början eller i omedelbar närhet av detta förekommer naturkatastrofer, krigshandlingar, livsfarliga smittsamma sjukdomar eller andra liknande händelser.

Huruvida kunden kan göra anspråk på denna ansvarsfria avbokningsrätt beror på olika värdering av förhållandena på avbokningstidpunkten, exempelvis på om Utrikesministeriet, hälsovårdsmyndigheterna eller andra offentliga myndigheter avråder att man genomför en vistelse på det gällande resmålet.

Avbokningsrätten gäller inte ifall kunden vid bokningstillfället känt till den gällande händelsen eller om händelsen som vållat problem varit allmänt känd. Är ovanstående villkor för ansvarsfri avbokning inte uppfyllda och önskar kunden ändå att avboka träder In-Frances allmänna bokningsregler i kraft.

Avbokning på grund av sjukdom mm:

In-France ska vid avtalets början informera kunden om möjligheterna och villkoren för att teckna en avbokningsförsäkring som täcker omkostnaderna i tillfälle av att kunden på grund av akut sjukdom mm inte kan genomföra den planerade vistelsen.

Avbokningsförsäkringen täcker enligt det enskilda försäkringsbolagets villkor och kunden ska göra sina krav för återbetalning av utgifter till In-France via sitt försäkringsbolag. Kunden är förpliktigad till genast eller snarast möjligt efter att det teckningsberättigade förhållande uppstått att meddela sin avbokning till In-France.