Kundservice

Bokningsregler

Ändringar och inställningar

Ändringar/avbokning från In-Frances sida innan vistelsens början

Vid tillfälle att In-France innan avresa ställer in vistelsen ska kunden snarast informeras. Det samma gäller ifall det innan vistelsens början visar sig att In-France inte kan genomföra vistelsen som utlovat, exempelvis genom att man inte kan leverera de avtalade tjänsterna, att tjänsterna är av betydligt sämre kvalitet än utlovat. Detta gäller dock inte för ändringar eller oregelmässigheter som må betecknas som bagatell-aktiga. Samtidigt som In-France informerar kunden om avbokningen eller ändringen ska kunden informeras om vilka alternativ han/hon har och hur kunden i övrigt ska förhålla sig. Ifall ändringen medför att vistelsens ekonomiska värde sjunker, har kunden rätt att få tillbaka mellanskillnaden.
I tillfälle att In-France avbokar vistelsen utan att det beror på resenärens egna förhållande har kunden rätt att säga upp avtalet och få tillbaka hela det inbetalda beloppet. Kunden kan också välja att i stället vistas i en annan lägenhet/hotell efter eget val, utan att In-France blir drabbade av omkostnader i förbindelse med den nya vistelsen. Detta gäller även ifall det med säkerhet kan förutses att vistelsen skulle vara bristfällig från In-Frances sida.
Ifall kunden väljer att vistas i en lägenhet /hotell till ett högre pris ska kunden själv betala skillnaden. Väljer kunden att vistas i en lägenhet/hotell till lägre pris ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden.
Lider kunden ekonomisk förlust till följd av In-Frances ändringar eller som följd av vistelsens annullering har kunden rätt till ersättning i enlighet med de allmänna ersättningsregler, utom om avbokningen eller felet beror på:

1. Kundens egna förhållande.
2. En oförutsägbar tredje part eller yttre omständigheter (force majeure) som inte kunnat förutses vid avtalets start, eller undvikas av In-France eller någon, In-France är ansvarig för.

Kunderna har även rätt till ersättning ifall In-France har garanterat (säkrat) vissa egenskaper vid vistelsen och dessa inte kunnat levereras som utlovat.
Vill kunden göra krav gällande, ska kunden meddela In-France inom 7 dagar efter att kunden har fått information om ändringen eller avbokningen. Gör kunden inte detta bortfaller rätten till krav om kompensation.
 

Ändringar/avbokningar från kundens sida innan vistelsens början

Ifall kunden efter betalning av deposition och/eller vistelsens fulla pris önskar göra ändringar med hänsyn till vistelsen varighet, semesterbostad, resedeltagare, etc. gäller följande regler:
- Meddelas ändringen till In-France innan avbokningsreglerna (jf. fliken "Avbokningsregler" för varje hotell / semesterbostad) förutsätter ett helt eller delvist förlorande av det inbetalade beloppet så kräver In-France inte någon avgift. På samma vis kan kunden överlåta vistelsen till andra, som uppfyller kravet för att utnyttja vistelsen. Det förutsätter dock att hotellets / boendets regler inte utesluter detta, samt att In-France underättas i rimlig tid innan vistelsens början så att namn på voucher mm kan ändras.

Ändringar av boende, period, vistelsens längd eller antal resenärer som meddelas In-France och bekräftas av den samma senare än tidpunkten då avbokningsreglerna träder i kraft för hotellet/boendet innebär delvis eller helt förlorad betalning. Dock behandlas varje bokning av In-France enligt reglerna för avbokning (se nedan).

När du via In-France köper en vistelse i en semesterbostad eller ett hotell i Frankrike finns det ingen ångerrätt enligt den danska forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2 (anm.: In-France är en danskregistrerad verksamhet och lyder under danska regler och lagar).